Pinus strobus minima radiata – Bonsai –

4.950 lei